การจัดการที่ซับซ้อนภายใต้สภาพทางสรีรวิทยา

เนื้อเยื่อของมนุษย์พบกับสิ่งกระตุ้นเชิงกลที่หลากหลายซึ่งสามารถส่งผลต่อความสามารถในการทำหน้าที่ทางสรีรวิทยาเช่นการปกป้องอวัยวะจากการบาดเจ็บ การประยุกต์ใช้สิ่งเร้าที่ควบคุมเช่นนี้กับเนื้อเยื่อที่มีชีวิตทั้งในร่างกายและในหลอดทดลองได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือในการศึกษาสภาพที่นำไปสู่โรค ซึ่งสามารถกระตุ้นเซลล์และกลไกการย่อยสลายทางกลไกได้

เครื่องมือเหล่านี้ซึ่งใช้พลังงานจากกล้ามเนื้อเทียมขนาดเซลล์สามารถดำเนินงานการจัดการที่ซับซ้อนภายใต้สภาพทางสรีรวิทยาในระดับจุลภาค พวกเขายังสามารถรวมชิป microfluidic ซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถนำมาใช้ในการทดสอบ combinatorial ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีที่มีปริมาณงานสูงและการกระตุ้นเชิงกลของตัวอย่างทางชีวภาพที่หลากหลาย นักวิทยาศาสตร์เกิดความคิดขึ้นหลังจากสังเกตระบบการเคลื่อนไหวของหัวรถจักรเราต้องการสร้างระบบโมดูลาร์ที่ขับเคลื่อนโดยการหดตัวของแอคทูเอเตอร์แบบกระจายและการเสียรูปของกลไกที่สอดคล้อง