การหาจำนวนโปรตีนที่ทำให้เกิดภูมิแพ้

การศึกษาก่อนหน้านี้พบว่ามีโปรตีนหลายชนิดทั้งในสตรอเบอร์รี่และมะเขือเทศซึ่งอาจทำให้เกิดอาการแพ้ได้ จุดมุ่งหมายของการศึกษาที่ตีพิมพ์เมื่อเร็ว ๆ นี้คือการหาจำนวนโปรตีนที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ที่สำคัญในสตรอเบอรี่และมะเขือเทศพันธุ์ต่างๆ เพื่อวิเคราะห์สเปกตรัมกว้างพันธุ์ได้รับเลือกในทั้งสองกรณีซึ่งแตกต่างกันในขนาดรูปร่างและสี

นอกจากนี้ยังได้ศึกษาถึงอิทธิพลของสภาพการเพาะปลูกอินทรีย์และแบบดั้งเดิมตลอดจนวิธีการแปรรูปต่างๆตั้งแต่การอบแห้งด้วยแสงแดดและอบแห้งด้วยเตาอบไปจนถึงการแช่แข็งของผลไม้ สันนิษฐานว่าความเข้มข้นของโปรตีนที่ทำให้เกิดภูมิแพ้แตกต่างกันไปตามสีของผลสุกสภาพการเจริญเติบโตและวิธีการแปรรูป