นักเคลื่อนไหวได้รณรงค์ต่อต้านธนาคารแห่งประเทศจีน

เขื่อนพลังน้ำมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จในปี 2565 จะถูกสร้างขึ้นในใจกลางป่าฝน Batang Toru ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชะนีชะนีและเสือสุมาตรา คาดว่าจะมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับจังหวัดสุมาตราเหนือและจะดำเนินการโดย PT อินโดนีเซียซึ่งเป็นบริษัทพลังงานน้ำสุมาตราเหนือของอินโดนีเซีย บริษัทกล่าวว่าเขื่อนขนาด 510 เมกะวัตต์

จะผลิตกระแสไฟฟ้าสะอาดให้กับภูมิภาคตามที่หนังสือพิมพ์จาการ์ตาโพสต์เขื่อนจะถูกสร้างขึ้นโดยรัฐที่เป็นเจ้าของ บริษัท จีน Sinohydro ธนาคารแห่งประเทศจีนเป็นหนึ่งในธนาคารระหว่างประเทศหลายแห่งที่ให้เงินสนับสนุนโครงการ กลุ่มสิ่งแวดล้อมฟอรัมอินโดนีเซียเพื่อสิ่งแวดล้อม (Walhi) เมื่อต้นปีที่ผ่านมาได้ยื่นฟ้องคณะผู้บริหารสุมาตราเหนือท้าทายการตัดสินใจของโครงการสีเขียว แต่ศาลปกครองของรัฐเมดานในเกาะสุมาตราตอนเหนือได้ปฏิเสธคดีดังกล่าวแล้วจึงได้ยกเลิกวิธีการสร้างเขื่อน